Bazylika archikatedralna w Poznaniu

Bazylika archikatedralna w Poznaniu | CapitalApart.pl

Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu to jedno z najstarszych miejsc kultu w Polsce i najstarsza polska katedra, datująca się od 968 roku. Położona na Ostrowie Tumskim, jest miejscem pochówku pierwszych władców Polski i przypuszczalnym miejscem chrztu Mieszka I. Obecna gotycka katedra powstała w XIV–XV wieku, a po zniszczeniach II wojny światowej została częściowo odbudowana i regotyzowana. Bazylika jest częścią zabytków i atrakcji turystycznej trasy Traktu Królewsko-Cesarskiego.

Historia Bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu

Pierwsza katedra na tym miejscu powstała w latach 80. X wieku, kiedy to ustanowiono diecezję poznańską. Pierwsza katedra była trójnawową bazyliką o długości około 40 m z pojedynczą wieżą rozszerzającą się w dolnej części od strony zachodniej. W wieży znajdowała się dwupiętrowa empora wysunięta w głąb kościoła, oddzielona dwuarkadową galerią wspartą na pojedynczym filarze. Była to najprawdopodobniej loża książęca.

W 1038 lub 1039 roku, podczas najazdu Brzetysława I, diecezja upadła, a cenne relikwie kościelne zostały zagrabione. Diecezję przywrócono w 1075 roku za panowania Bolesława Śmiałego. W XI wieku powstała nowa katedra romańska, trójnawowa bazylika z dwiema wieżami od strony zachodniej, ufundowana przez Kazimierza Odnowiciela. Katedra przeszła wiele przebudów i odbudów w ciągu wieków, zwłaszcza po zniszczeniach wojennych. W katedrze spoczywają pierwsze władcy Polski aż do Kazimierza Odnowiciela, a także członkowie wielkopolskiej linii Piastów.

Wygląd świątyni

Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu jest imponującym zabytkiem, którego dzisiejszy wygląd jest wynikiem odbudowy przeprowadzonej w latach 1948–1956 pod nadzorem Franciszka Morawskiego. W ramach tych prac przywrócono gotycką estetykę korpusu, datowaną na przełom XIV i XV wieku, a hełmy wież wzorowano na stylu klasycystycznym z lat 1725–1729. Świątynia jest zorientowana wzdłuż osi wschód-zachód, z prezbiterium umiejscowionym od strony wschodniej. Jest to bazylika trójnawowa, zaprojektowana na planie krzyża, otoczona dwunastoma kaplicami, dwiema zakrystiami i kruchtą południową. W architekturze zewnętrznej kościoła wyróżniają się łuki przyporowe, które są rozpięte między ścianami nawy głównej a wieżami.

Wnętrze katedry jest równie imponujące. W prezbiterium umieszczony jest poliptyk z przełomu XV i XVI wieku, który został zakupiony i sprowadzony z Góry Śląskiej w 1952 roku, a jego wykonanie przypisuje się warsztatowi wrocławskiemu. Stalle, które znajdują się w świątyni, pochodzą z XV/XVI wieku i zostały przeniesione tu ze Zgorzelca. Na ścianach prezbiterium można zobaczyć późnogotyckie rzeźby przedstawiające: św. Piotra, św. Pawła oraz dwóch niezidentyfikowanych ewangelistów oraz Matkę Bożą z Dzieciątkiem na obłokach. Nad kruchtą znajduje się chór muzyczny, na którym umieszczone są nowe, imponujące organy z 2001 roku, zwieńczone herbem arcybiskupa Juliusza Paetza.

Wieniec kaplic w Bazylice archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu

Wyróżniającym elementem bazyliki jest wieniec dwunastu kaplic, które otaczają główną nawę. Każda z nich ma swoją unikalną historię i znaczenie, a ich różnorodność stylów architektonicznych odzwierciedla ewolucję sztuki sakralnej przez wieki. Kaplice te, wraz z główną nawą, tworzą harmonijny zespół, który jest nie tylko miejscem kultu, ale także cennym zabytkiem. Wśród nich znajdują się takie perełki jak Złota Kaplica, miejsce pochówku pierwszych władców Polski. Bazylika, z jej wieńcem kaplic, jest nie tylko świadkiem historii Polski, ale także miejscem, które nadal jest żywe i pełne duchowości.

Jak dojechać?

Biuro w Poznaniu
ul. Towarowa 37 / 202 (parter)
61-896 Poznań, woj. wielkopolskie

Tel.: +48 61 852 53 00
Tel. / fax. +48 61 852 53 000
E-mail: poznan@capitalapart.pl

Poznań – opis miasta

Fort VII w Poznaniu - Sprawdź dojazd

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu – Sprawdź dojazd

Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – Sprawdź dojazd

Park Cytadela w Poznaniu – Sprawdź dojazd

';