Regulamin płatności online

Regulamin płatności online

REGULAMIN PŁATNOŚCI DLA REZERWACJI BEZZWROTNEJ Opłaty za rezerwacje bezzwrotną można dokonać:

1. za pomocą strony przelewy24.pl

2. za pomocą Systemu PayPal

3. Po dokonaniu rezerwacji bezzwrotnej Gość zostaje przekierowany do systemu przelewy24. Jeżeli nie dokona płatności w ciągu 10 minut rezerwacja zostaje anulowana.

4. Rezerwacja bezzwrotna to rezerwacja, której anulowanie jest niemożliwe.

5. W wyjątkowych sytuacjach takich jak awaria w budynku, w którym znajduje się Apartament lub w samym Apartamencie, Capital Apartments zastrzega sobie prawo do zamiany Apartamentu na taki sam lub na Apartament o wyższym standardzie za tę samą lub niższą cenę, znajdujący się w tej samej lub innej lokalizacji, a w przypadku braku wolnych Apartamentów do anulowania rezerwacji.

6. W przypadku wystąpienia siły wyższej Capital Apartments uprawniony jest do odstąpienia od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, w których Capital Apartments bez swojej winy, nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Gościom lub ich majątkowi.

REGULAMIN PŁATNOŚCI Opłaty za rezerwacje można dokonać:

1. gotówką w biurze Capital Apartments w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy;

2. przelewem na rachunek bankowy Capital Apartments najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu. Płatność musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Capital Apartments do momentu rozpoczęcia pobytu.

3. za pomocą strony przelewy24.pl

4. za pomocą Systemu PayPal

5. kartą w biurze Capital Apartments lub zdalnie przez system MOTO (Mail Order Telephone Order).

6. Po dokonaniu rezerwacji bezzwrotnej Gość zostaje przekierowany do systemu przelewy24. Jeżeli nie dokona płatności w ciągu 10 minut rezerwacja zostaje anulowana.

7. W przypadku pobytów długoterminowych, rezerwacji dokonanej z wyprzedzeniem co najmniej 10-dniowym lub zarezerwowania więcej niż jednego Apartamentu, Capital Apartments pobiera zaliczkę w wysokości 50% wartości rezerwacji.

8. Na życzenie Gości Capital Apartments wystawia faktury VAT. Gość jest zobowiązany poinformować pracownika biura o konieczności wystawienia faktury przy dokonywaniu rezerwacji, lub płatności. W pozostałych przypadkach potwierdzenie zapłaty będzie stanowił paragon fiskalny

9. W wyjątkowych sytuacjach takich jak awaria w budynku, w którym znajduje się Apartament lub w samym Apartamencie, Capital Apartments zastrzega sobie prawo do zamiany Apartamentu na taki sam lub na Apartament o wyższym standardzie za tę samą lub niższą cenę, znajdujący się w tej samej lub innej lokalizacji, a w przypadku braku wolnych Apartamentów do anulowania rezerwacji.

10. W przypadku wystąpienia siły wyższej Capital Apartments uprawniony jest do odstąpienia od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, w których Capital Apartments bez swojej winy, nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Gościom lub ich majątkowi.

11. W przypadku odstąpienia od umowy najmu złożonej drogą mailową na adres info@capitalapart.pl w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 powyżej, dotychczas wpłacona przez Gościa kwota pieniężna zostanie niezwłocznie zwrócona, przy czym Capital Apartments będzie uprawniony do potrącenia kwoty należnej za dotychczas wykorzystany pobyt w Apartamencie.