Wpis bloga

Aktualna zasady i obostrzenia związane z COVID-19
Aktualna zasady i obostrzenia związane z COVID-19

Szanowni goście dla przypomnienia przekazujemy aktualne zasady i ograniczenia.


Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. 

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. 


Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
w autobusie, tramwaju i pociągu,
w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
w kinie i teatrze,
u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
w kościele i szkole, na uczelni
w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)


Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?
Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 


Życzymy dużo zdrowia i do zobaczenia.

Capital Apartments


Informacje 2021-08-05 346

';