Wpis bloga

Do kiedy ważny bon turystyczny ?
Do kiedy ważny bon turystyczny ?

Według wcześniejszych zasad bon turystyczny miał być ważny do 31 marca przyszłego roku, ale rząd zdecydował o wydłużeniu tego terminu. Opiekunowie będą mogli płacić za jego pomocą za różne usługi turystyczne do końca września przyszłego roku.

Taki zapis pojawił się w komunikacie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożonego przez ministra infrastruktury.


Informacje 2021-11-05 321

';